داد از غم تنهایی

مدت هاست سعی می کنم چیزی بنویسم. صفحه ارسال یادداشت جدید رو باز می کنم. ساعت ها به صفحه سفید نگاه می کنم. اما حتی یک کلمه هم نمی تونم بنویسم. آآآآآه! تصمیم می گیرم طولانی بنویسم. از خاطراتم بنویسم. از گذشته بنویسم. از غم هام بنویسم.... اما نمی تونم. نمیشه. نمیاد ناراحت

 

 

/ 0 نظر / 23 بازدید