دلم هوای تو دارد

سرشک ديده ز هجر تو دم به دم جاری ست

ز قلب من غم عشقت

                    به قرن ها نرود

هنوز بر دهن جام

                   نام جم جاری ست.

***

اينک

با اين غم قديم چه بايد کرد؟

با روزهای رفتهء بی برگشت

با خاطرات زنده

اين يادبودهای نميرنده

يا اين تو،

اين توی ديرنده

با حسرت عظيم چه بايد کرد؟

***

بعد از يک سال دوباره مينويسم. دلم برای «او» تنگ شده. فقط برای «او»........

/ 0 نظر / 5 بازدید