آرزو کردم امشب که به هشت سال پیش همین موقع بر می گشتم. و چون ممکن نیست، آرزو می کنم هشت سال بعد مثل هشت سال قبل باشم...

 

/ 1 نظر / 22 بازدید
رؤیا

هشت سال قبل رو یادم نمیاد هشت سال بعد ... حتا نمی‌تونم تصورش کنم مریضم، لابد تو خوب می‌شی ولی، من می‌دونم