فکر می کنم باید..........

فکر می کنم باید با هم حرف بزنیم.

فکر می کنم باید خدا هم با ما حرف بزنه.

فکر می کنم باید......

فکر می کنم باید...... حرف بزنم.

کاش می تونستم حرف بزنم. باید بگم.....

 

 

*خدایا همین امشب امشب! بیا منو ببوس و جبران کن. بذار هر کاری دوست دارم بکنم، حتی اگه تو دوست نداری......

 

 

 

/ 3 نظر / 5 بازدید
محک

[خداحافظ]میام همین فردا راستی منو یادت هست [خداحافظ]

پویا

مرا کسی نساخت خدا ساخت نه آنچنان که "کسی می خواست" که من کسی نداشتم. کسم خدا بود کس بی کسان. او بود که مرا ساخت آنچنان که خودش خواست.... در ‍‍مطلب آینده وصیتنامه مرا در تخته سیاه خواهید خواند(مربوط به ۵ ماه قبل)