سگ سیاه همین جاست. کنارم نشسته و تکون نمی خوره. گاهی کاری به کارم نداره. گاهی هم با شدت سروصدا می کنه و گازم می گیره. 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 21 بازدید