مصیبت ترجمه

«ترجمه یک فعالیت هنری است، به معنای وسیع کلمه، ولی به معنای محدود کلمه هر ترجمه ای اثر هنری نیست... ما نمی توانیم یک حکم ساده و کلی بدهیم که ترجمه هنر هست یا نیست... ترجمه به عنوان شاخه ای از ادبیات نوعی فعالیت هنری است... این حکم روی یک طیف وسیع حرکت می کند، یک سرش همان ترجمهء مکانیکی است، یک سرش هم آفرینش هنری محض» "نجف دریابندری"

یک گفت و گو، ناصر حریری با نجف دریا بندری، تهران، نشر کارنامه، چاپ اول ۱۳۷۶، صفحهء ۲۵ و ۲۶

 

با احترام به «سروش حبیبی و صالح حسینی» متاسفانه هنر و فن ترجمه هنوز در کشور ما خیلی عقبه. هنوز مردم ما با نوشته های ذبیح الله منصوری بیشتر ارتباط برقرار می کنند تا مترجمین امروزی. من هم همین طور. وقتی استادی کتابی رو ترجمه می کنه که خوندن یک صفحه اش ممکنه روزها طول بکشه (از این نظر که یک سطر رو می خونیم، سخته، رهاش می کنیم) راحت الحلقومی مثل ترجمه و اقتباس های مرحوم ذبیح الله منصوری حکم طلا رو پیدا می کنه.

/ 0 نظر / 6 بازدید