کسی که باید بفهمه، درک کنه، همراهم باشم، تکیه گاهم باشه، کمکم کنه، دلگرمی ام باشه....

هست واقعا؟

 

امشب خیلی دلم گرفته.

/ 0 نظر / 21 بازدید