به پنجره نگاه می کنم. انگار کسی داره از پشت شیشه به من نگاه میکنه. کسی که از این دنیا نیست. از یک دنیای دیگه اومده.

 

 

 

هنوز اون آدم داره از پشت شیشه منو نگاه می کنه....

/ 1 نظر / 5 بازدید
سامانتا

ای سارا جان آخرش من از این سر در نیاوردم اما مرسی که به من سر میزنی و خوشحالم که دوست جدیدی پیدا کردم