من هیچ کاری نکردم که خسته بشم. اما نمیدونم چرا اینقدر خسته ام. دلم می خواد یک خط ممتد بشم. با خودم فکر می کنم یک ماه دیگه که این کلاس های مسخره هم تموم بشه، من باید چه کار کنم؟؟؟ عجیــــــــب دلم نوشتن و تئاتر و هنر می خواد. اما انگار یه حسی مجبورم می کنه نکنم این کار رو. چرا؟

پس کجایی ای خوشی موعود که خیلی دویدیم و دستمون بهت نرسید؟؟؟

 

/ 0 نظر / 21 بازدید