سگ. صدای سگ میاد. حیوون بی وقفه داره سروصدا می کنه. حتما جاش عوض شده. زوزه می کشه و کسی به فریادش نمیرسه.

/ 0 نظر / 24 بازدید