انقدر این چند روزه با کتاب و کامپیوتر کار کردم، چشمم همهء الف های متن رو قرمز می بینه! فقط هم الف ها رو!

هفتهء قبل شنبهء  خوبی بود. شاید این شنبه هم شنبهء خوبی باشه.

این بار برای برنامه های لاغری انگیزه دارم: بازگشت به دوران اوج!

 

 

/ 0 نظر / 21 بازدید