*از صبح هر نیم ساعت یک بار سایت رو چک کردم. دیگه فکر نمی کنم امروز جوابها بیاد.

**دوباره چندروزیه افتادم به پرخوری و چای خوردن زیاد. فکرکنم از دوشنبه. علامت خوبی نیست. یعنی روابط داره به سمت تیره شدن مطلق پیش میره.

***درست ترین تصمیم های زندگیم اونایی بوده که در عصبانیت گرفتم. از خودم بدم میاد وقتی بهشون عمل نمی کنم. مثل این تصمیم.

****این حسی که اون داره در من ایجاد می کنه..... حس خوبی نیست. دیگه باید تموم شه.

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید