/ 10 نظر / 6 بازدید
چهار ستاره مانده به صبح

اون روز اوّل، زیر اون درخت بلند، روی چمن، کی تلفن زده بود؟ یادته؟ عروسی کردآآآآاا یادم رفت بهت بگم [نیشخند] خاله‌زنک‌بازی؛ یادش به‌خیر