*تتمه اش هم پاک شد.

 

 

 **وقتی هی می نویسی و پاک می کنی،‌ یعنی یه چیزای مهمی وجود داره که درباره اش تردید های جدی داری.

دربارهء موضوعی که این روزها فکرم رو خیلی مشغول کرده، تردید دارم. زیاد. تا فردا غروب مهلت میدم....

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید