به من نگو دوست دارم که باورم نمیشه

چقدر خاطره یهو شُرّه می کنه تو ذهن آدم با شنیدن صدای این مرد...

 

 

یاور همیشه مؤمن، تو برو سفر سلامت

غم من نخور که دوری، برای من شده عادت

غم من نخور که دوری، برای من شده عادت

غم من نخور که دوری، برای من شده عادت......

 

 

***

پس چرا من ناراحتم؟؟؟

 

/ 0 نظر / 6 بازدید