ولش کن! این که راست میگه یا دروغ، دیگه هیچ اهمیتی نداره. من هم دیگه حسی به این قضیه ندارم. فقط سر تکون میدم.

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید