خب این هم یکی دیگه از اشتباهات مکرر من. وبلاگنویسی برای من خیلی وقته که دیگه تجربهء خوبی نیست. همصحبت عزیز شبانه ام میگه «چی شده که می خوای بیفتی به جان وبلاگ؟» اما عزیز من، می دونی که من آدم حرف های بلند بلند نیستم. اینجا هم بماند برای روزی که....

حسین درخشان هم که دستگیر شد. دیگه ما با چه رویی وبلاگ بنویسیم؟!

/ 0 نظر / 5 بازدید