تو که معنای عشقی

به من معنا بده ای یار

غروب این صدا را

به گور قصه ها بسپار

صدا کن اسممو

از عمق شب

از نقب دیوار

برای زنده بودن

دلیل آخرینم باش

منم من بذر فریاد

خاک خوب سرزمینم باش

طلوع صادق عصیان من

بیداری ام باش

 

/ 1 نظر / 22 بازدید
محمد

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? آپـــــ:ــــــ:ــــــ:ــــــ:ــــــم ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ?