آدم ها دو دسته اند. دستهء دوم رو نمیدونم. ولی دستهء اول منم.

 

 

 

 

/ 2 نظر / 5 بازدید