جداً از مزخرف شنیدن و مزخرف گفتن، از آدم های کم مایه، از اون هایی که سعی می کنن نشون بدن مهم اند، خسته شدم. حالم به هم می خوره.

/ 1 نظر / 45 بازدید